Först och främst vill vi tacka alla våra medarbetare, samarbetspartners och finansiärer för ett mycket intressant år! Vi hoppas på ett fortsatt gott samarbete i befrämjandet av en produktiv och hållbar odling även år 2024.

Sammanfattning av året

Vi har haft ett fartfyllt år på Lykkan. Andra säsongen tillsammans med våra pilotgårdar är till ända och vi har nått vårt mål att dubblera antalet pilotgårdar under år 2023. Nya provtagningar med nya resultat har rotts iland.
Vi har alla deltagit och presenterat Lykkans verksamhet på många olika tillfällen både nationellt och internationellt. Vi har också effektiverat vår kommunikation och gett ut våra nyhetsbrev mera regelbundet.
Strategidagar har vi haft i Österbotten. Utöver regelbundna Teams-möten, träffades vi på Lykkan även på Kone-Agrias mässa i höst, där också vår plattform för åkerarrende, Lykkan LoveLand, lanserades.
Under senhösten har Lykkan deltagit på Agritechnica-mässan i Tyskland, i LUKE:s workshop för Benchmarks-projektet där markhälsa diskuterats och hållit en presentation ProAgrias webbinarium om handel med kolkrediter. Vi har också varit med i Baltic Sea Action Groups (BSAG) podcast och talat om problematik kring åkerarrendering och utmaningar med markhälsan.
Länk till BSAGS:s podcast där vi medverkar: BSAG Problematiken kring arrendeåkrar
Vi var också med i Jord och skogsbruksministeriets ”Hiilestä kiinni” workshop, tillsammans med övriga aktörer som jobbar med kolinlagring i skog och mark. Kriterierna skruvas åt och kring detta hade vi intressanta diskussioner: vad får man gör med kolkrediter, hur säkerställer man kvaliteten, hur kan vi utveckla marknaden?
Vi har träffat många nya människor som verkar inom samma bransch som vi och redan sett resultat tack vare våra nya kontakter.
Höjdpunkter detta år tycker vi har varit att utveckla och lansera Lykkan LoveLand samt den entusiastiska mottagningen vi fick på årets KoneAgria-mässa!

Northern-Roots forum i Tallinn i januari

Lykkan kommer vara i Tallinn 24-25 januari på forumet ”Northern Roots”. Northern Roots är ett forum för regenerativt jordbruk, där man tillsammans vill bygga en bro mellan teori och praktik då det kommer till den regenerativa framtiden. Många intressanta talare finns redan på listan och både Kristian och Lena kommer delta i paneldiskussioner.
Läs mera: https://northernroots.eu/

”Tomten vandrar till ladans loft:
där har han bo och fäste
högt på skullen i höets doft,
nära vid svalans näste;
nu är väl svalans boning tom,
men till våren med blad och blom
kommer hon nog tillbaka,
följd av sin näpna maka.”
(Ur Viktor Rydberg, Tomten)
Varma julhälsningar, med blickarna mot ett gott nytt regenerativt jordbruksår,
Mikaela, Lena, Pirjo & Kristian
Email Marketing Powered by MailPoet