banner1

Lykkanin satoa

Satokausi on maanviljelijöillä lopuillaan ja samoin Lykkanin pilottitiloilla. Kukkivat pellonpientareet ovat ruokkineet pölyttäjiä ja aluskasvien tuottamaa muutosta maaperässä mitataan parhaillaan agronomi Jussi Knaapin toimesta. Lykkanilla on tänä kasvukautena ollut kymmenen pilottitilaa Pohjanmaan, Varsinais-Suomen ja Itä-Suomen alueella. Maaperätutkimukset jatkuvat ensi satokaudella ja tutkimusmenetelmiä kehitetään nyt saatujen tulosten perusteella.

Tarve hiiliviljelylle on tiedostettu enenevästi. EU:n tasolla on joulukuussa 2021 julkaistu suunnitelma (Sustainable Carbon Cycles) miten saavutetaan kestävä hiilenkierto poistamalla hiilidioksidia ilmakehästä sekä hiiliviljelyn että teollisten toimenpiteiden kautta. EU aikoo kehittää kehyksen hiilensidonnan sertifioinnille syksyllä 2022 perustettavan asiantuntijaryhmän avulla.

Hiilensidonnan sertifiointi vaatii mittaamista, raportointia ja todentamista (MRV - monitoring, reporting and verification), mikä on hiiliviljelyn haaste. Lykkan tekee tutkimusyhteistyötä Vaasan Ammattikorkeakoulun ja Helsingin yliopiston kanssa ja tiedotamme näistä seuraavissa uutiskirjeissä.

Hemmanetin tilalla järjestettiin 10.9. tutustumispäivä, jossa pääsi seuraamaan maaperämittausta ja Kristian Bengts ja Mikaela Strömberg-Schalin olivat kertomassa hiiliviljelyn periaatteista ja sen moniuloitteisista hyödyistä. Syd-Österbotten -lehden (https://www.sydin.fi) kirjoittamassa artikkelissa tästä laajemmin (maksumuurin takana).
https://www.sydin.fi/Artikel/Visa/613200 ja https://www.sydin.fi/Artikel/Visa/609914

Lykkanista on myös kirjoitettu lehdessä Landsbygdens Folk:
https://www.landsbygdensfolk.fi/nyheter/lykkan-vill-bidra-till-klimatvaenligare-jordbruk

Värikästä syksyä toivottaen,

Lykkanin väki
Email Marketing Powered by MailPoet