Kesäterveiset ja tulossa syksyllä

Lykkan verkostoitumassa konferenssissa Helsingissä kesäkuussa

Kesäkuussa Baltic Sea Action Group järjesti ensimmäisen Pohjois-Euroopan ”4 per 1000”-tapaamisen Helsingissä. Tapahtumaan osallistui Lykkanilta Kristian Bengts ja Lena Korkea-aho. Tapaaminen toi yhteen kansainvälisiä luennoitsijoita sekä mahdollisia yhteistyökumppaneita, jotka jakavat kiinnostuksen maaperän hiilensidontaa ja uudistavaa viljelyä* kohtaan. Tavoitteena on löytää yhteneviä menetelmiä viljellä hyvinvoivaa maaperää sekä luoda kannattavaa ja muutoskestävää maataloutta. Tapaamiseen osallistui maanviljelijöitä, päätöksentekijöitä, tutkijoita, sekä yrittäjiä 23 eri maasta ja se järjestettiin EU Green Week:in yhteydessä.
Kommentti, joka jäi Lenan mieleen konferenssissa, oli: ”If soil goes wrong, agriculture will not go right”, jonka lausui Magda Kopzynska EU-kommissiosta. ”Hyvinvoiva maaperä on kestävän ruuantuotannon perusta, joten tämä resonoi hyvin Lykkanin toiminnan kanssa.”, Lena kiteyttää.
*Uudistavalla viljelyllä tarkoitetaan viljelytapaa, jolla vahvistetaan ekosysteemiä ja vähennetään hiilijalanjälkeä

Mediatapaaminen koskien yhteisprojektia maaperän hiilipitoisuuteen ja terveyteen liittyen

Lykkan on yhdessä CIT-projektin ja Hortilabin kanssa tutkinut hiilipitoisuuden ja maaperän terveyden arviointitapoja. 21.6 järjestettiin mediatapaaminen koskien tätä.
”Olemme yhdessä Jussi Knaapin kanssa tutkineet miten maaperän hiilipitoisuutta parhaiten mitataan peltomaassa. Tavoitteena oli vertailla eri analyysitapoja. Näytteenotto tehtiin yhdellä Lykkanin pilottitiloista, jolla harjoitetaan uudistavaa viljelyä”, kertoo Kristian Bengts.
”Olemme tähän saakka nähneet miten tärkeää maaperän terveys on sadon kannalta. Hyvinvoivalla maaperällä voi saada hyvän tuloksen maltillisella panoksella, vaikka sää vaihtelisikin paljon. Kiinnostavaa nähdä, miltä tulos näyttää pidemmällä tähtäimellä”, jatkaa Kristian.
Lisää tästä voi lukea myös Närpiön seudun kehitysyhtiön Dynamon kotisivuilta, sekä artikkelista Bestämning av kolhalt i mark – Metodjämförelse, 27.6.2023. https://www.dynamonarpes.fi/fi/news
*CIT, eli Circular Insight & Transition on Pohjanmaan Liiton rahoittama projekti. Hortilab on maatalousnäytteiden kemiallisiin analyyseihin erikoistunut osakeyhtiö. Jussi Knaapi on maaperämittauksia tarjoava agronomi.

Englanti

Englannissa järjestettiin kesäkuun lopulla kahdeksas uudistavan viljelyn Groundswell-messu. Tapahtuma on tarkoitettu maatalouden ja ruuantuotannon toimijoille ja niille, joita kiinnostaa kestävä viljely. Lykkanilta Lena ja Kristian osallistuivat tähän.
“Olimme aikaisemmin kuulleet, että Groundswell on kiinnostava tapahtuma uudistavan viljelyn parissa toimiville, joten päätimme osallistua. Matka oli silmiä avaava kokemus: tapasimme monta, jotka tekevät samankaltaista työtä kuin Lykkan. Samalla tutustuimme mahdollisiin uusiin yhteistyökumppaneihin, joista toivottavasti voimme kertoa enemmän tulevaisuudessa”, sanoo Kristian.

Tulossa syksyllä

  • Luonnon monimuotoisuuden arviointia
  • Syksyn näytteenotot
  • Lykkan KoneAgrian Innovaatiotorilla lokakuussa
Email Marketing Powered by MailPoet