Maanäytteenotto pilottitiloilla

Viljelykausi 2023 päättyi märkänä, mikä on siirtänyt sekä puintia, että Lykkanin näytteenoton aloitusta. Nyt agronomi Jussi Knaapi on käynnistänyt kenttätyötjatkanut peltojen skannausta ja mittausta peltomaan eri kerroksista kairaamalla jopa metrin syvyyteen. Kerättävät näytteet arvioidaan sekä kenttämittauksilla että laboratorioanalyyseillä.
Ehytnäytteiden ottaminen pelloilta on ”helppoa kuin heinänteko”, kommentoi Jussi Knaapi kentältä.

Viimeisimmät uutiset luonnon monimuotoisuuden kartoituksesta

Lykkanin toimintasuunnitelman mukaisesti hyönteisansoja sijoitettiin eri pilottitiloille heinä- ja elokuussa. Näiden perusteella tehtiin biodiversiteettikartoitus. Biodiversiteetilla tarkoitetaan luonnon monimuotoisuutta, joka käsittää sekä lajien että elinympäristön monimuotoisuuden.
Hyönteisansat olivat värikkäitä astioita saippualiuoksella, jotka asetettiin ympäröivän kasvillisuuden tasolle 48 tunnin ajaksi. Kerätyt hyönteiset toimitettiin Turun Yliopistoon analysoitavaksi.
Arvioinnin tekee Benjamin (Ben) Fuchs, joka on dosentti ja tutkija Turun Yliopistossa. Hän on erikoistunut kasvien ja hyönteisten vuorovaikutukseen. "Yhteistyön kautta Lykkanin ja sen monipuolisen pilottitilaverkoston kanssa saamme monipuolista kenttädataa hyönteisten monimuotoisuudesta. Tämä on oleellista, jotta ymmärrämme maatalousympäristöjen hyönteiskadon syitä ja löydämme toimenpiteitä, joilla myötävaikuttaa hyönteisten monimuotoisuutta", sanoo Ben.

Strategiatapaaminen Vaasassa

Lykkan piti kahden päivän strategiatapaamisen syyskuun alussa Kristianin luona Pohjanmaalla. Mukana olivat Pirjo, Mikaela, Lena ja Kristian. Sää suosi ja suunnittelimme mm. digitaalista alustaa maanvuokraukseen. Tästä kerromme pian lisää! Suunnittelun kohteena oli myös osallistumisemme KoneAgrian messuille lokakuussa ja liiketoimintamalli ilmastokompensaatiolle.
Koska tiimimme jäsenet asuvat eripuolilla Suomea ja tapaamme lähinnä Teamsissa, oli todella antoisaa ja tehokasta tavata kasvokkain.

Osallistuminen KoneAgrian Innovaatiotorille

KoneAgrian messut ovat Tampereella 12.-14.10 ja Lykkan osallistuu sekä messuille että Innovaatiotorille. Torilla yli kaksikymmentä uutta ideaa ja innovaatiota Suomesta ja ulkomailta esittäytyy. Tervetuloa käymään!
Lisätietoa Innovaatiotorista löytyy täältä:
Peltorobotista hiilensidonnan myyntiin – Innovaatiotori kokoaa maatalouden uudet ideat - Maaseutu.fi
Email Marketing Powered by MailPoet