Integritetspolicy

Den registeransvarige:

Oy LYKKAN Ab
FO-nummer 322 72 85-2
Kontaktperson: Kristian Bengts
Kristian.bengts@lykkan.fi
tel. 040 547 6142

Kundregister:

 1. Jordbrukare som söker arrendemark
 2. Markägare som erbjuder arrendemark
 3. Jordbruakre som erbjuder miljökompensationsåtgärder
 4. Företag som köper miljökompensatoriska åtgärder

Uppgifter som samlas:

I alla kundgrupper, 1-4:

 • namn
 • kontaktuppgifter (telefon, epost)

I kundgrupper 1-3:

 • adressuppgifter

Grund för databehandling:

Avtal

Registrets uppgiftskälla:

de uppgifter som kunden ger vid registrering

Mottagare av uppgifter:

 • Oy Lykkan Ab
 • avtalsenligt mellan kundgrupper (se närmare vid Kundregister)

Uppgifter sparas enligt kundgrupp som följer:

 1. enligt aval. T.ex då arrendeobjekt hittats eller fortlöpande
 2. enligt avtal. I första hand enligt uppdragsavtal, i andra hand enligt annat avtal.
 3. enligt avtal. T.ex enligt skördesäsong
 4. enligt avtal. T.ex enligt skördesäsong.

Beställ vårt nyhetsbrev