KLIMATKOMPENSATION

Mer än kolkompensation

Så här funkar det

LYKKANS KLIMATKOMPENSATION

kolbindning ikon

TILL FÖRETAG & ORGANISATIONER

I en global marknadsekonomi fattar konsumenter och företag allt oftare beslut baserade på företagens värdegrund. Konkreta och aktiva handlingar för att värna miljön och naturen har blivit en allt viktigare del av affärsverksamheten. Det här har lett till att allt fler företag räknar ut klimatavtrycket för sin verksamhet. Samtidigt kan företag inte vara verksamma utan en viss mån av koldioxidutsläpp och därför har det också uppstått tjänster på marknaden som möjliggör en kompensation för klimatavtryck.

Via LYKKAN får du klimatberäkningar och skräddarsydda metoder för att minska klimatavtrycket i just ditt bolag.

Beträffande kolbindning så samarbetar vi med finska pilotgårdar och ditt företag kan kompensera sina växthusgasutsläpp med hjälp av regenerativ odling.

blomma ikon

TILL ODLAREN

Via LYKKAN kan du erbjuda kolbindning i åkermark som klimatkompensation till företag och organisationer. Enkelt och produktivt. Vill du delta i vår klimatkompensation?

LYKKANS klimatkompensation

Via LYKKANs klimatkompensation förbinder sig jordbrukaren till sådana odlingsmetoder som ökar markens kolbindning. Ett företag som vill kompensera för sitt klimatavtryck kan göra det via LYKKAN. Vi erbjuder en pålitlig och trygg klimatkompensation.

Hur funkar klimatkompensationen?

Åkrar

Jordbrukaren utvecklar sin odlingsmetod så att det binds mer kol i marken. Åkrar hålls så gröna som möjligt, till exempel genom användning av fånggrödor och genom att minska markbearbetningen. Näringsbalansen blir  bättre och samtidigt blir åkarna mer produktiva på sikt.

Precisionsodling

På LYKKANs gårdar använder man sig av precisionsodling. Exempel på detta är automatstyrda traktorer, precisionsgödsling och skördekartläggning.

Ökar på naturens mångfald

På LYKKANs gårdar anläggs blommande fältkanter som hjälper insekter och fåglar och på det sättet stärks den biologiska mångfalden. De gröna korridorerna hjälper också vilt att röra sig genom åkrarna.

Börja klimat­kompensera!

Skaffa klimatkompensation enkelt och tryggt via oss!

Blev du intresserad? 
Fyll i blanketten så tar vi kontakt

Vet du vad som är ditt företags klimatavtryck och hur du kan påverka det?

Målsättningen i regeringsprogrammet från år 2019 är ett koldioxidneutralt Finland år 2035 och det första fossilfria välfärdssamhället. För att detta skall lyckas krävs minskade utsläpp inom alla sektorer samt stärkta kolsänkor.

Var med i förändringen. LYKKAN erbjuder professionell beräkning av klimatavtryck.

Scope 1-4 koldioxidkompensation Lykkan

Vad avses med kolbindning?

kolbindning ikon

Den förhöjda mängden koldioxiden i atmosfären förorsakar global uppvärmning. Gröna växter använder koldioxid vid fotosyntensen och binder kol i marken via sina rötter. Därför är gröna växter och träd så viktiga i kampen mot klimatförändringen.

Enligt god praxis för frivillig klimatkompensation ska kolbindningen vara additionell, man borde undvika dubbelräkning och kolbindningens beständighet skall beaktas.

Mer info via den länk: Vägledning till god praxis för frivilliga koldioxidmarknader: Främjandet av frivilliga klimatåtgärder med hjälp av koldioxidkrediter

Beställ vårt nyhetsbrev