LoveLand

by Lykkan

Åkerarrende, på riktigt

LOVELAND ÄR EN MÖTESPLATS FÖR MARKÄGARE OCH ARRENDATORER.

Till markägaren

Heltäckande och sakkunnigt uppgjorda avtal, ett enkelt och smidigt sätt att arrendera ut din åker. Via LYKKAN får du professionell hjälp för att arrendera ut din åker.

Vi erbjuder juridiskt genomtänkta avtal, där både markägaren och arrendatorns intressen beaktas. Vi erbjuder sakkunskap inom avtalsjuridik och lantbrukets stöddjungel.

Till odlaren

Är du som odlare i behov av tilläggsmark?
Är det svårt att hitta odlingsmark?

LYKKAN erbjuder en plattform där du kan söka arrendemark som erbjuds.

Som odlare kan du registrera dig kostnadsfritt som användare. 
Vi kontaktar dig när lämpliga objekt dyker upp.

Via LoveLand-arrendeförmedlingstjänsten erbjuder vi en snabb, trygg och enkel plattform för markägare och odlare att mötas. Vi förmedlar arrendemark och hjälper till med att uppgöra avtal.

Arrende av stödduglig mark för jordbruksändamål är väldigt vanligt. Strukturomvandlingen i lantbruket förutsätter i regel allt större arealer. Att köpa tillskottsmark är en stor investering och därför är arrende av tillskottsmark ofta ett förnuftigt alternativ.

Åkermark och produktionsbyggnader frigörs för arrende av olika orsaker. Då markägaren själv kanske bor på annan ort eller utomlands, eller till exempel är ett dödsbo med flera delägare, kan det behövas hjälp med att hitta en trygg och kunnig arrendator. LYKKAN är en neutral och sakkunnig förmedlare av arrendemark.

Hur fungerar LoveLand?

Anmäl ditt intresse

Fyll i dina kontaktuppgifter här nedan och berätta ifall du söker arrendator eller åkermark. Detta skede är helt gratis och förbinder dig inte till nåt.

Uppdragsgivaravtal

När vi har fått information om fastigheten som ska arrenderas kan vi ingå ett uppdragsavtal med markägaren.

Uppdragsavtalet definierar bland annat giltighetstid och förmedlingskostnader.

Marknadsföring

När uppdragsavtalet har ingåtts kommer objektet att marknadsföras via LoveLand.

Vi försöker genom att beakta både uppdragsgivarens och motpartens intressen förmedla det aktuella området som arrendemark för jordbruksändamål.

Teckna arrendeavtal

När en lämplig arrendator har hittats fungerar LYKKAN som förmedlare för att teckna arrendeavtalet.

Anmäl ditt intresse via formuläret nedan!

    Beställ vårt nyhetsbrev