Lykkans forsknings- och utvecklingsarbete med pilotgårdarna

UNDER VÄXTSÄSONGEN 2023 GJORDE VI FRUKTBART SAMARBETE MED PILOTGÅRDARNA

Åkrarna observerades via satellitbilder, för utvärdering av växttäcke och tillväxtpotential. Denna info underlättar även odlingsplanering.  

Marken undersöktes med skanning och provtagning. Analyser i laboratorium gav oss resultat gällande organisk kolhalt och parametrar som beskriver markens fysikaliska, kemiska, samt mikrobiologiska tillstånd.  

Vi har även undersökt halterna näringsämnen i dräneringsvatten. Kartläggning av biodiversitet har gjorts genom att utvärdering av pollinerare.  

Beställ vårt nyhetsbrev