Lykkanin tutkimus- ja kehitystyö pilottitilojen kanssa

Kasvukaudelta 2023 teimme hedelmällistä yhteistyötä pilottitilojen kanssa

Maaperää havainnoitiin satelliittikuvilla, joista voidaan arvioida kasvipeitteisyyttä ja kasvupotentiaali. Nämä tiedot auttavat myös viljelysuunnittelussa.

Maaperää tutkittiin myös skannaamalla ja maanäytteistä. Laboratorioanalyyseilla selvitettiin orgaanista hiilipitoisuutta sekä parametreja, jotka kuvaavat maaperän fysikaalista, kemiallista ja mikrobiologista tilaa.  

Yhtenä tutkimuskohteena oli valumavedet, joista tutkittiin ravinnepitoisuuksia. Kartoitimme myös biodiversiteettiä pilottitiloilla tutkimalla eri hyönteislajien määrää.  

Tilaa uutiskirjeemme