EN BIT MARK, EN BIT LYCKA

Lykkan är ett företag som förmedlar arrendemark och klimatkompensation. 
Hos oss i Lykkan  finns en drivkraft att stöda den finländska landsbygden, genom att befrämja en produktiv och hållbar odling.

Vi är i ett pilotskede. Välkommen med på vår resa!

åkerarrende ikon

ARRENDE AV ÅKERMARK

Vår arrendeförmedlingstjänst ger markägare och jordbrukare ett enkelt och snabbt sätt att söka och hitta åkermark. Vi förmedlar arrendemark och uppgör avtal.

Söker du tilläggsmark att arrendera eller vill du arrendera ut din mark?

kolbindning ikon

KLIMATKOMPENSATION

Företag kan kompensera för sitt koldioxidutsläpp via oss med hjälp av åkerbruk. Via vår klimatkompensations tjänst möjliggör vi en tilläggsinkomst för odlare som utför specificerade åtgärder. Företag som vill klimatkompensera lokalt och tryggt kan göra det via Lykkan.
Kompensera dina kolutsläpp med hjälp av åkerbruk. Hur fungerar kompensationen och vad får ditt företag ut av detta?

Ta kontakt med oss

Lykkan förmedlar åkermark mellan markägare och bönder.
Tryggt, enkelt och snabb.

LYKKANS story

HOS OSS I LYKKAN

Klappar hjärtat för en levande landsbygd.
Vi anser att välskötta och produktiva åkrar är viktiga för  landskapet, 
för miljön och för att trygga tillgången till inhemsk mat. 

LYKKAN BETYDER

En liten äng eller åkerlapp som i gamla tider var viktig för familjens försörjning. Man var lycklig om man hade en bit mark.
En bit mark, en bit lycka!

LYKKAN ERBJUDER

Åkerarrende och kolbindning inom jordbruk.  
Vi är en trygg och pålitlig partner för markägare, odlare och företag.
Via oss får du avtal för dina behov, vi sköter marknadsföring av dina odlingsmarker och är din förmedlare av åkermark. 
Genom hållbart lantbruk kan LYKKAN erbjuda företag att på ett hållbart och miljövänligt sätt  klimatkompensera genom kolbindning i lantbruket.
Företaget grundades av kärlek till den finska landsbygden och viljan att främja en produktiv och hållbar odling.

Beställ vårt nyhetsbrev